Nie trzeba więc wizyty w Ratuszu, żeby pozostawić pisma urzędowe adresowane do każdego z wydziałów Urzędu. Będzie także możliwość potwierdzenia profilu zaufanego. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej zostaje bez zmian.

W punkcie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu powstały dwa nowe stanowiska. Obsługa interesantów będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Przy ulicy Chełmińskiej 4 mieszkańcy pobiorą i z pomocą urzędnika wypełnią wnioski dotyczące:

– dowodu osobistego, zameldowania i wymeldowania,

– rejestracji pojazdów i prawa jazdy,

– orzekania o niepełnosprawności (w tym legitymacje i karty parkingowe),

– Grudziądzkiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny,

– deklaracji dotyczących odpadów komunalnych (deklaracje śmieciowe),

– pozwoleń na budowę lub rozbiórkę budynków, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, zaświadczeń o samodzielności lokali,

– umieszczania reklam na zabytkach,

– położenia działki na obszarze rewitalizacji,

– nadania numeru porządkowego nieruchomości,

– udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego,

– wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lub operatu ewidencyjnego,

– licencji taxi,

– rejestracji sprzętu pływającego,

– wycinki drzew i krzewów,

– objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu,

– rejestracji stanu cywilnego,

– podatków i opłat lokalnych (m.in. informacje, deklaracje, zwroty nadpłat i zaświadczenia).