Wystawa "W krainie niezwykłości"

 

Wystawa “W krainie niezwykłości”
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Grudziądzu „Sezam” zaprasza od 01.03.2014r. do obejrzenia wystawy
pt. “W krainie niezwykłości”.
Dla wielu ludzi autyzm brzmi jak wyrok. I choć dzieci dotknięte tym zaburzeniem są „inne” to dla rodziców i terapeutów Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Grudziądzu „Sezam” ta „inność” równa się „niezwykłości”
Dlaczego?
Pracując na co dzień z naszymi dziećmi dostrzegamy jak, mimo ich odmiennego sposobu spostrzegania potrafią one bawić się, mają w sobie pasję poznawania świat i niebywałą radość życia.
Zdjęcia Cezarego Brak wprowadzą Państwa w ten „zwykły – niezwykły” świat…