UDANYCH ZAKUPÓW!

Drodzy Klienci, mamy dla Was dobrą wiadomość!! Od soboty 28 listopada będziecie mogli zrobić zakupy w Alfa Centrum w Waszych ulubionych sklepach. Większość sklepów i punktów usługowych ponownie wznawia działalność.
Z naszej strony zrobimy wszystko żebyście czuli się u nas bezpiecznie. Pamiętajcie jednak o obowiązku noszenia maseczek oraz o odpowiednich odstępach i dezynfekcji dłoni. Wspólnie bądźmy odpowiedzialni i zadbajmy o komfort naszych zakupów.  Nadal obowiązują nas restrykcje do których musimy się dostosować:

  • w godzinach od 10.00 do 12.00 w sklepach obowiązują “godziny seniorów” powyżej 60. roku życia;
  • pun­k­ty ga­­stro­­no­­mi­cz­ne świa­­d­czą usłu­­­gi wy­łącz­nie na wy­­­no­­­s i na dowóz;
  • place zabaw, strefy, relaksu i odpoczynku nadal są wyłączone z użytkowania;
  • obowiązuje limit osób przebywających w centrum, tj. jedna osoba na 15 m kwadratowych powierzchni;
  • kino nadal jest nieczynne.

W Centrum Handlowym Alfa co­­dzie­n­nie do­­kła­­da­­my sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów. Sto­­su­­je­­my się do wy­­ty­cz­nych Mi­­ni­­stra Zdro­­wia i wpro­­wa­­dziliśmy do­­da­t­ko­­we roz­­wią­­za­­nia zwię­k­sza­­ją­­ce Pa­ń­stwa bez­­pie­­cze­ń­stwo. Nasze służby porządkowe prowadzą wzmożoną dezynfekcję miejsc uczęszczanych przez klientów, a pracownicy ochrony monitorują ilość osób przebywających w centrum. Przygotowaliśmy szereg informacji, które umieściliśmy w częściach wspólnych, aby ułatwić Wam dostosowanie się do aktualnych zaleceń. Przy głównych wejściach i w okolicy sanitariatów ustawiliśmy dystrybutory z płynem do dezynfekcji rąk. Maseczki można zakupić w kilku punktach handlowych m.in. w supermarkecie LEWIATAN, aptece. Na parterze znajduje się PUNKT INFORMACYJNY, gdzie w razie potrzeby można uzyskać pomoc.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW. (BEZPIECZNE ZAKUPY)

W poniższym linku dostępne są szczegółowe informacje o aktualnych zasadach i ograniczeniach w czasie pandemi. (ZASADY I OGRANICZENIA W CZASIE PANDEMII)

Wspólnie dbajmy o nasze zdrowie ❤️