Karnawał w Alfie – zdjęcia

Karnawał w Alfie, fot. Piotr Bilski