INSTRUKCJA PANELU NAJEMCY


Strona logowania do panelu najemcy

 

Strona logowania się do panelu najemcy znajduje się pod adresem:

https://alfagrudziadz.com.pl/wp-admin/

Dla każdego użytkownika zostanie wygenerowany login i hasło, administrator witryny przekaże ją odpowiednio najemcom.

Uzupełniamy pola Login oraz Hasło danymi podanymi przez administratora i akceptujemy wprowadzone informację przyciskiem “Zaloguj się”.

 


Strona główna panelu

 

Po zalogowaniu się do panelu, na stronie głównej pojawią się nam takie opcje jak:

 • Dodaj nową promocję:
  • strona panelu, w której można utworzyć nową promocję dla sklepu.
 • Dodane promocje:
  • strona panelu, w której można podejrzeć / edytować / usunąć wcześniej wprowadzone promocje.
 • Dodaj nową ofertę pracy:
  • strona panelu, w której można utworzyć nową ofertę pracy dla sklepu.
 • Dodane oferty pracy:
  • strona panelu, w której można podejrzeć / edytować / usunąć wcześniej wprowadzone oferty pracy.
 • Zaktualizuj informacje o sklepie:
  • strona panelu, na której możemy edytować dane wyświetlane na stronie sklepu, jak logo, opis, zdjęcia, etc.
 • Zmień hasło:
  • strona na której możemy zmienić hasło lub adres email dla administratora sklepu.

 

Panel klienta (1)
Główna strona panelu

 

 

 


“Zmień hasło”

 

Po pierwszym zalogowaniu się do Panelu, należy zmienić hasło oraz adres email dla administratora sklepu. Jest to niezbędne w celu poprawnej komunikacji jak i obsługi danych sklepu.

Żadne z tych danych nie są widoczne dla osób postronnych.

zmiana_hasla
Zmiana hasła

 


“Dodaj nową promocję”

 

Na tej stronie możemy dodać nową promocję dla naszego sklepu. Będzie ona wyświetlana na stronie “Promocje”, oraz będzie posiadać osobną podstronę z daną ofertą.

W promocjach jest klika opcji do uzupełnienia:

 

 • Język promocji:
  • Są to trzy pierwsze zakładki, dzięki którym możemy utworzyć naszą promocje, w różnych językach. Polski, Angielski i Ruski.
 • Tytuł: 
  • Tytuł naszej promocji. Będzie on wyświetlany zarówno na stronie promocji, jak i w miniaturze na stronie “Promocje”.
 • Treść:
  • W polu treści, wprowadzamy tekst naszej promocji, który będzie wyświetlany na stronie.
  • Przycisk dodaj medium – jest to przycisk dodawania obrazu do powyższej treści promocji. Będzie on tylko tam widoczny.
  • Zakładka edytor tekstowy – pozwala na sformatowanie treści promocji w formacie HTML.
 • Plakat: 
  • Będzie to obraz główny naszej promocji i pojawiać się będzie zawsze na górze naszego wpisu. Jeśli obrazek nie zostanie załadowany, a dodany został obrazek wyróżniający, to będzie on dołączony automatycznie do wpisu, jeśli nie będzie dodanego żadnego obrazu, w liście promocji zostanie umieszczone Państwa logo, a na stronie promocji pojawi się tylko tekst opisu.
 • Obrazek wyróżniający:
  • Jest to obraz, który zostanie wyświetlony na stronie “Promocje” jako miniatura promocji. Jeśli obrazek nie zostanie załadowany, promocja będzie dodana z Państwa logo, jako obrazek wyróżniający promocję.
 • Data rozpoczęcia i zakończenia promocji: 
  • Po najechaniu i aktywowaniu jednego z pół, pojawi się kalendarz, w którym można wybrać, dowolny przedział czasowy w jakim promocja będzie aktywna.
 • Dodaj promocję:
  • Przycisk potwierdzający dodanie promocji.

 

Dodawanie_promocji
Dodawanie promocji

 


“Dodane promocje”

 

Strona ta, zawiera wszystkie wcześniej utworzone promocje.

Można na niej, podejrzeć / edytować / usunąć wszystkie swoje promocje.

Jeśli posiadasz promocję którą chciałbyś uruchamiać wielokrotnie, wystarczy edytować daną pozycję oraz zmienić jej datę rozpoczęcia i zakończenia promocji.

 

Dodane promocje
Dodane promocje

“Dodaj ofertę pracy”

Na tej stronie możemy dodać nową ofertę pracy. Będzie ona wyświetlana na stronie “Praca w centrum”, oraz będzie posiadać osobną podstronę z daną ofertą.

Jest w niej klika opcji do uzupełnienia:

 • Język oferty:
  • Są to trzy pierwsze zakładki, dzięki którym możemy utworzyć naszą ofertę, w różnych językach. Polski, Angielski i Ruski.
 • Tytuł: 
  • Tytuł naszej oferty pracy. Będzie on wyświetlany zarówno na stronie oferty, jak i w miniaturze na stronie “Praca w centrum”.
 • Treść:
  • W polu treści, wprowadzamy tekst naszej oferty, który będzie wyświetlany na stronie.
  • Przycisk dodaj medium – jest to przycisk dodawania obrazu do powyższej treści. Będzie on tylko tam widoczny.
  • Zakładka edytor tekstowy – pozwala na sformatowanie treści oferty w formacie HTML.
 • Obrazek wyróżniający:
  • Jest to obraz, który zostanie wyświetlony na stronie “Praca w centrum”jako miniatura ofert pracy. Jeśli obrazek nie zostanie załadowany, oferta będzie dodana z Państwa logo, jako obrazek wyróżniający ofertę pracy.
 • Data zakończenia: 
  • Po najechaniu i aktywowaniu pola, pojawi się kalendarz, w którym można wybrać, dowolny przedział czasowy w jakim oferta będzie aktywna.
 • Dodaj promocję:
  • Przycisk potwierdzający dodanie oferty pracy.

 

Dodawanie_oferty pracy
Dodaj nową ofertę pracy

“Moje oferty pracy”

 

Strona ta, zawiera wszystkie wcześniej utworzone oferty pracy.

Można na niej, podejrzeć / edytować / usunąć wszystkie swoje oferty.

 

Lista ofert pracy
Moje oferty pracy

“Zaktualizuj informację o sklepie”

 

Na tej stronie panelu, można edytować wszystkie dane, które wyświetlają się na stronie sklepu.

Podzielone są one na 3 sekcje/zakładki:

Dane sklepu:

W której można zmienić Logo oraz Numer kontaktowy wyświetlany na stronie sklepu.

Opis:

W której możemy zmienić opis naszego sklepu w każdym dostępnym języku.

Dodatkowe informacje:

Włączyć lub wyłączyć informację w panelu odnośnie obsługi “Karty Alfa Centrum” bądź możliwości zakupu “Tax Free”, możemy też dodać adres URL do naszej strony internetowej (adres musi być poprzedzony http://)

 

 

Edycja danych sklepu
Edytuj dane sklepu
Opis sklepu
Edytuj opis sklepu
Dodatkowe informacje
Edytuj dodatkowe informacje