INSTRUKCJA – ADMINISTRATOR


O to kilka filmów, odnośnie administrowania stroną:


Panel administratora – ogólna obsługa


Dodawanie stron oraz szablony stron


Dodawanie galerii poprzez przycisk “Dodaj medium”


Dodawanie wydarzenia


Dodawanie promocji


Dodawanie ofert pracy


Dodawanie wpisu (Alfa style)


Dodawanie  współpraca


Dodawanie bloku w rozrywce


Aktualizacje


Dodawanie bloku w rozrywce


Dodawanie użytkowników, najemców


Instrukcja – Panel najemcy


Języki – administracja


Plan centrum


 

Instrukcja dodawania banerów dla Strony głównej.

Slider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Po zalogowaniu się w Panelu Administratora wybieramy z bocznego Panelu przycisk “Strony”. Następnie na liście wszystkich stron bądź też za pomocą “Szukaj” szukamy strony “Strona główna”, wybieramy i przechodzimy do danej podstrony.

 wybór-strony

 


 

Po otwarciu strony, ukaże się nam “Strona główna”.

Posiada ona szereg opcji które można edytować, jednak nas interesują tylko 2 zakładki na dole strony. Są to: “Slider” oraz “Godziny otwarcia oraz loga firm”

“Slider”

Odpowiada on za obrazu przewijające się na naszej stronie głównej. Posiada on 3 edytowalne pola takie jak “Pojedyńczy slajd”, “Link” oraz “Tytuł”. Dodatkowo po najechaniu na dodany obraz w polu “Pojedyńczy slajd” ukażą się nam dwie ikonki, ołówek (edytuj) oraz X (usuń).

W celu dodania nowego slidera, wciskamy przycisk “Dodaj nowy”.

 

 Strona-główna---panel

 


 

Gdy dodamy nowy slajd, pojawią się wspomniane wcześniej trzy pola do uzupełnienia.

Dodanie-banera---panel

 


 

Po wybraniu “Dodaj obraz” wyświetli się nam okno wyboru mediów.

Strona “Wybierz obraz” posiada dwie zakładki, w pierwszej z nich “Biblioteka mediów” mamy podgląd na wszystkie nasze media które zostały już wcześniej dodane do bazy. W zakładce “Dodaj pliki” możemy w prosty i szybki sposób dodać nowe medium do strony.

W celu ułatwienia pracy, jest w niej filtr kategorii, dzięki któremu możemy w łatwy sposób odszukać interesujący nas plik, np. wybierając z menu “Media categories” interesującą nas kategorię, a jeśli znamy nazwę pliku, możemy użyć pola “Szukaj”.

W celu dodania nowego pliku/obrazu do bazy mediów, przechodzimy do zakładki “Dodaj plik”, bądź też przeciągamy nasz plik z komputera wprost na stronę naszej biblioteki – podświetli się ona na niebiesko i po upuszczeniu pliku, zostanie on dodany do bazy.

Warto od razu po dodaniu pliku/plików, przypisać mu kategorię w znajdującym się panelu bocznym po prawej stronie, polu “Medica categories”

 


 

Gdy już zakończymy edycję slidera i chcielibyśmy zobaczyć jak się on prezentuje na naszej stronie, bez konieczności aktualizowania strony widocznej dla wszystkich użytkowników, z panelu po prawej stronie, wybieramy przycisk “Podejrzyj zmiany”, otworzy on nam naszą podstronę w nowej zakładcę, dzięki czemu będziemy mogli zweryfikować nasze zmiany.

Po weryfikacji, zatwierdzamy nasze zmiany przyciskiem “Zaktualizuj”

 8

 


 

Instrukcja dodawania użytkowników.

Dodawanie użytkowników jest podzielone na 2 etapy.
Pierwszym z nich jest dodanie normalnego użytkownika do bazy danych z określoną rolą w systemie.

Drugim etap, łączy się tylko i wyłącznie z rolą “Menager sklepu” czyli inaczej mówiąc Sklepu. Polega on na przypisaniu danemu użytkownikowi rodzaje usług i branż w jakich ma się znaleźć.


 

Dodawanie użytkowników rozpoczynamy od wybrania z panelu bocznego “Użytkownicy”, następnie przechodzimy do strony z listą użytkowników i wybieramy “Dodaj nowy”, bądź szukamy już utworzonego użytkownika w celu edycji danych.

 1


 


Po przejściu na stronę “Dodaj nowego użytkownika”, pojawi się nam szereg pul do uzupełnienia, każde z nich należy wypełnić.

Najbardziej istotne z nich wszystkich, są jednak trzy pola, takie jak:

Nazwa użytkownika – nie będzie można już jej zmienić po zapisaniu użytkownika.

Adres email – adres na który będą wysyłane informacje administracyjne, lub takie jak np. “resetowanie hasła” do konta użytkownika. Może być on jednak we wstępnej fazie uzupełniony tymczasowym adresem, z zastrzeżeniem, iż trzeba ten adres zaktualizować.

Rola – przypisujemy tutaj funkcję użytkownika. Dzięki czemu możemy stworzyć konto administratora, czy też konto dla najemcy (Menager sklepu).

 

Po zapisaniu tych wstępnych informacji, w zależności od roli użytkownika, pojawi się nam kilka dodatkowych rzeczy do wypełnienia.

Z ważniejszych danych to:

Przedstawiaj mnie jako – pole które odpowiada za to jak będzie przedstawiany autor danej promocji/ofert pracy, na stronie.

Pozostałe ważne rzeczy do uzupełnienia to dane sklepu, które podzielone są na 3 zakładki.

W zakładce Dane sklepu:

Logo, dodajemy logo naszego najemcy – przez bibliotekę multimediów

Telefon

Lokalizacja – dodajemy informacje odnośnie lokacji naszego najemcy w centrum. Lokalizację przypisujemy na podstawię dostarczonej

 mapy centrum

za pomocą formuły (np. F1-22) F – czyli piętro, 22 czyli numer lokalu. Pamiętać należy o dodaniu myślnika, bądź spacji między numerem piętra a lokalu. Jeśli dany najemca posiada więcej niż jeden lokal w centrum, musimy dodać kolejny lokal za pomocą przycisku “Dodaj lokal”

 23

 


W następnej zakładce, “Opis” uzupełniamy dane wyświetlane na stronie najemcy takie jak główne zdjęcie i jego opis.

 

 4

 


W zakładce “Dodatkowe informacje” posiadamy opcje które są wyświetlane w panelu bocznym, na danej stronie sklepu.

Karta podarunkowo, odznaczamy tak/nie

Tax free, odznaczamy tak/nie

Link do strony sklepu – umieszczamy tu link do zewnętrznej strony sklepu klienta, np. do www.hm.pl

 5

 


 

Po dodaniu wszystkich informacji o użytkowniku oraz jeśli jest to najemca, przechodzimy w lewym menu do strony “Najemcy”, w celu przypisania danemu użytkownikowi rodzaj usług oraz kategorii w jakiej się znajduje.

 

 6

 


 

Instrukcja dodawania wydarzenia.

 

Dodawanie wydarzenia, rozpoczynamy od przejścia z Panelu do strony wszystkich wydarzeń.

Dodając nowe wydarzenia, trzeba pamiętać o kilku rzeczach:

 

Tytuł i treści wydarzenia.

Dacie rozpoczęcia i zakończenia – jeśli jest to wydarzenie jednodniowe, wystarczy ustawić oba wydarzenia na ten sam dzień.

Każdy z obrazów, posiada swój stały rozmiar, który należy zachować.

Plakat wydarzenia – jest to obraz główny wydarzenia, wyświetlany na stronie wydarzenia, nad jego treścią. (wymiary 872 px na 400 px)

Obraz wyróżniający – obraz który zostanie wyświetlony na liście wszystkich wydarzeń. (wymiary 574 px na 420 px)

 

 1
 2